Metody w Nauczaniu Zintegrowanym

wyroby ceramiczne, ceramika ozdobna, figurki ceramiczne

Temat: metody stosowane w ed przyrodniczej w kształceniu zint.
" />Proszę nauczycieli kształcenia zintegrowanegoi o wypełnienie ankiety na temat stosowanych przez Państwa metod nauczania odnośnie kształcenia zintegrowanego, a zwłaszcza edukacji przyrodniczej. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą opracowywano zbiorczo. Uzyskane przeze mnie informacje mają służyć wykryciu zależności między stosowanymi metodami nauczania a osiągnięciami szkolnymi uczniów. Jest to tematem mojej pracy magisterskiej. Zamieszczam poniżej link w któym znajduje się ankieta http://www.ankietka.pl/ankieta/38956/metody-nauczania-stosowane-w-edukacji-przyrodniczej-przez-nauczycieli-ksztalcenia-zintegrowanego.html...
Źródło: forumnauczycieli.info/viewtopic.php?t=87Temat: piszę prog. do 4a - pytania
" />Trzymać się rozporządzenia co być musi: ">3. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej "programem nauczania ogólnego", stanowi opis sposobu realizacji zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w odrębnych przepisach. Program nauczania ogólnego obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny i dotyczy kształcenia zintegrowanego, przedmiotu, ścieżki edukacyjnej, bloku przedmiotowego lub ich części. 4. Program nauczania ogólnego zawiera: 1) szczegółowe cele edukacyjne - kształcenia i wychowania; 2) materiał nauczania związany ze szczegółowymi celami edukacyjnymi, uwzględniający treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 3) procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych; 4) opis założonych osiągnięć ucznia i propozycje metod ich oceny, z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, określonych w odrębnych przepisach; 5) omówienie założeń dydaktycznych i...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6523


Temat: pytania na mianowanego -2009
i psychologii 3. Czy KN to ustawa, czy rozporządzenie 4. W jakiej pracy czuję się lepiej - jako wychowawca świetlicy, czy jako nauczyciel nauczania zintegrowanego i dlaczego 5. W jaki sposób...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11367


Temat: Egzamin na mianowanego to nic strasznego!
... uwagę, bo pani wizytator bardzo mnie pochwaliła za piękną prezentację. Panie ekspertki zadały tylko po 1 pytaniu: metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym i na podstawie czego piszę programy wychowawczy klasy. Pani...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3205


Temat: terminy komisji egzam. na mianowanego
" />Witajcie Literki!!! Jestem po egzaminie Komisja była nastawiona bardzo pozytywnie; po prezentacji multimedialnej zadano mi 5 pytań: 1.Metody pracy z uczniem trudnym 2. Jaką literaturę polecę koleżankom z zakresu poszerzania wiadomości z pedagogiki, dydaktyki i psychologii 3. Czy KN to ustawa, czy rozporządzenie 4. W jakiej pracy czuję się lepiej - jako wychowawca świetlicy, czy jako nauczyciel nauczania zintegrowanego i dlaczego...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11456


Temat: rozkład materiału do nauczania zintegrowanego - uczniowie up
" />Witam!! czy posiada ktoś rozklad materialu dla uczniow uposledzonyych umyslowo w stopniu umiarkowanym - ksztalcenie zintegrowane klasa I-III SP - metoda osrodkow pracy??
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10882


Temat: metoda story line
" />Chciałabym dowiedzieć sie czegoś na temat zastosowania metody story line w nauczaniu zintegrowanym.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8073


Temat: Dyscyplinowanie dzieci
się proces kształcenia dla uczniów, którym leczenie uniemożliwia udział w zespole (nauczanie indywidualne na oddziale- przy łóżku pacjenta) i do tego trzeba być dyspozycyjnym, żeby pogodzić oczekiwania ucznia/rodziców oraz zabiegi, podawanie...
Źródło: ulicaprosta.lap.pl/forum/viewtopic.php?t=683


Temat: Informator internetowy
... Internecie Zintegrowana Biblioteka IGŚ i ISM Centrum Karier CEMS & Program CEMS MIM Partnership in International Management Polsko-Niemieckie Forum Akademickie Stypendia Zagraniczne Uczelnie współpracujące z SGH Organizacja roku akademickiego Dokumenty Statut...
Źródło: akson.sgh.waw.pl/samorzad/forum/viewtopic.php?t=8913


Temat: Ceny urzędowe - kolejny kretynizm PiSu
... wprost przeciwnie - to wypracowana, optymalna metoda.
Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=9598


Temat: roczny plan rozwoju nauczyciela
" />ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ NAUCZYCIELA W roku szkolnym 2006/07 zamierzam podjąć następujące działania: Jako nauczyciel nauczania zintegrowanego w klasie III: • Motywowanie i zachęcanie uczniów do systematycznej nauki poprzez stosowanie różnorodnych metod i form pracy, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących; • Zaproszenie rodziców na zajęcia otwarte; • Przygotowanie i udział uczniów w różnorodnych konkursach szkolnych i międzyszkolnych (ortograficzny, matematyczny, recytatorski, omnibus, czytelniczy itp.); • Przygotowanie wraz ... w tygodniu, w II półroczu – częściej, wg potrzeb, jako przygotowanie do konkursów); • Zwrócenie uwagi na standardy, zgodnie z planem naprawczym, na podstawie analizy wyników nauczania po klasie VI i praca...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=7795img
\